Aquarelleren

Bij het aquarelleren worden dunne, transparante kleuren over elkaar heen aangebracht op een witte ondergrond, die als kleur in het eindresultaat een belangrijke rol speelt. Het fonkelende karakter van de aquarel komt voort uit het feit dat de transparante kleuren de witte ondergrond van het papier nooit verbergen.
Een belangrijkste reden voor de populariteit van waterverf is de onvoorspelbaarheid van het medium. De technieken die worden gebruikt bij het maken van een aquarel verlangen daarom heel wat flexibiliteit. Het is essentieel dat je zo vrij mogelijk kunt handelen. Dat betekent niet dat je maar lukraak te werk moet gaan. Een zorgvuldige voorbereiding en een doordachte, zelfverzekerde aanpak zijn nodig om het karwei tot een goed einde te brengen.

In de eerste bijeenkomst maak je aan de hand van voorbeelden kennis met de geschiedenis en ontwikkeling van het aquarelleren en komt de het materiaal en de voorbereiding aan de orde. In de daaropvolgende bijeenkomsten voer je door middel van experimenten verschillende technieken uit en leer je aan de hand van thema's als landschap en stilleven hoe de aquarel stadium voor stadium opbouwt.

Omdat je bij het schilderen van landschappen en stillevens onvermijdelijk te maken krijgt met problemen die gepaard gaan met het uitbeelden van vorm en ruimte, is enige ervaring op dat gebied noodzakelijk. De basiscursus tekenen is wat dat betreft een goede ondergrond.

Rene Domburg in Mexico

portrettekenaars

Moissac