Tekendidactiek

Tekenen op jonge leeftijd is belangrijk. Kinderen leren hiermee niet alleen hun gedachten te ordenen en vorm te geven maar ook te oefenen met begrippen die ze hebben geleerd. Ook voor de ontwikkeling van het ruimtelijk inzicht, de waarneming en de creativiteit is tekenen van belang.
René Domburg, die 35 jaar als tekendocent aan een pedagogische academie heeft gewerkt, constateert bij steeds meer kinderen een stilstand in de natuurlijke tekenontwikkeling (de ontwikkeling die zonder hulp van volwassenen plaatsvindt). Als gevolg daarvan tekenen veel kinderen in de bovenbouw van de basisschool nog op kleuterniveau. Hij vermoedt dat de computer en de sociale media hier debet aan zijn: kinderen tekenen niet meer omdat hun vrije tijd voor een groot gedeelte door de nieuwe media in beslag wordt genomen. Bovendien is er voor het tekenonderwijs op de basisschool minder tijd beschikbaar door de nadruk die er tegenwoordig wordt gelegd op de vakken rekenen en taal.
Vanaf week 37 geeft René Domburg cursussen aan ouders, grootouders, leerkrachten die basisschoolkinderen individueel of in groepen willen begeleiden bij het tekenen. De cursussen zijn niet alleen motiverend voor de kinderen van de cursisten maar ook voor de cursisten zelf omdat ze hun eigen tekenniveau kunnen verbeteren.

• Er is geen bepaalde vooropleiding of een bepaald tekenniveau vereist,
• De cursusgroepen zijn klein (6 personen) zodat een individuele begeleiding gegarandeerd kan worden,
• De totale cursus bestaat uit 20 lessen van twee uur,
• Het cursusgeld bedraagt €15, per les (inclusief documentatiemateriaal),
• De cursus wordt gegeven in een rustige, huiselijke omgeving.

Bomen tekenen

Sjablonen maken

Duiker